Notki

Opracowania źródłowe dla abiturientów zajęć – symulacje


Gry symulacyjne w naszym programie dla inżynierów będą bazowały na przedstawionym tutaj materiale informacyjnym.
Gorąco prosimy absolwentów naszych warsztatów i gier decyzyjnych w programie rozwoju kompetencji technicznych o przeczytanie opublikowanych na tej stronie materiałów w uzupełnieniu do treningu Gry Szkoleniowe Dla Pracowników.
Pragniemy dodać przy tym, iż dobrana przez naszych trenerów baza zawiera tytuły wykraczające poza wąską wiedzę o symulacjach i ma posłużyć do inspiracji w kwestii fabuły projektowanych przez Naszych Słuchaczy symulacji.

 • Kształcenie Cech Menedżerskich w Międzynarodowej Firmie, Dawid Nowakowski
 • Szkolenia Menedżerskie, Łucja Cernowska
 • Praktyka struktury administracji państwowej
 • Budowa maszyn elektrycznych
 • Fizyka dla inż.
 • Gry w kursach – fundamenty teoretyczne
 • Teoria informacji
 • Autokody i programowanie maszyn cyfrowych
 • Maszyny i urządzenia energetyczne czII
 • Technika pomiarów warsztatowych
 • Twoje przyszłe miejsce pracy-Przewodnik
 • Elektrotechnika
 • Informatyka
 • Modulacja i detekcja
 • Podstawy biochemii
 • Odpowiedzialność stron stosunku kontraktacji w obrocie powszechnym
 • Ultradźwiękowe oczyszczanie powierzchni
 • Podręczny słownik hiszpańsko-polski
 • Statystyczna kontrola jakości w toku produkcji.Systemy
 • Praktyka pola elektromagnetycznego
 • Energetyka dziś i jutro
 • Poznaj swój komputer
 • Słownik nauk – technicznych angielsko – polski. Nowe terminy i znaczenia
 • Elektromechaniczne stany przejściowe w systemie energetycznym
 • Testowanie i diagnostyka systemów cyfrowych
 • Oczyszczenie przemysłowych gazów odlotowych
 • Sieci komputerowe polski i angielski słownik terminologii
 • Ochrona przed korozją INFORMATOR
 • Gospodarka gruntami budowlanymi. Przepisy i objaśnienia
 • Mikrobiologia powietrza
 • Sztuka świata tom 2
 • Słownik geograficzno-krajoznawczy PolskiWyd.2.
 • Statystyka.Zbiór zadań.Wyd.III uaktualn. 272str,20cm.
 • Planowanie strategiczne 214str,20cm
 • Ekologiczne kierunki w medycynie naturalnej.Wyd I 179str,20cm
 • Prawo jazdy Wszystkie pytania testowe ABT Wyd.II 325 str., 20 cm
 • Procesory arytmetyczne 112 str., 24 cm
 • Microsoft EXCEL w. 4.0 381 str., 20 cm
 • Prawo dewizowe z komentarzem St.Pr.15.04.94 Wyd.II 132 str., 20 cm
 • Gry symulacyjne – podstawy praktyczne
 • Fotografuję aparatem kompaktowym Wyd.I 103 str., 24 cm
 • Informatyka w szkole – Poradnik dyrektora i nauczyciela 323 str., 24 cm
 • Słownik frazeologiczny języka polskiego A/P Wyd 7 788s 24cm
 • Rachunkowość zarządcza Wyd I 275s 24cm
 • Leksykon chemika analityka t I Dane fizykochemiczne Analiza chemiczna 243s 24cm
 • Guinness – popularna encyklopedia 440 str,27 cm
 • Zarys powszechnej historii państwa i prawa Wyd.VI 399 str,21 cm
 • Auto CAD LT dla Windows Wersja polska i angielska
 • Masaż z elementami rehabilitacji.Prot. nr 135-zamiany 324s.,24cm
 • Układy półprzewodnikowe Wyd.III 1014 str, 24 cm
 • Zarys ekologii glonów wód słodkich i środowisk lądowych
 • Office 97 PL 448 str, 24 cm
 • Europa – rozprawa historyka z historią 1406 str, 24 cm
 • Wprowadzenie do grafiki komputerowej 762 str, 24 cm
 • Nowoczesne materiały narzędziowe
 • e-mail poczta elektroniczna dla każdego 332 str, 24 cm
 • Instalacje sanitarne cz.2 285 str, 20 cm
 • Mechanical Desktop 4 PL/4 D-145 500 str, 24 cm
 • Poznajemy Excela 2000
 • Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny 51 580s 23cm
 • Visual Basic6.Ćwiczenia praktyczne D-101 149s 23cm
 • Statystyka w zadaniach cz.1. Statystyka opisowa 284s 24cm
 • Visual Basic w bazach danych D-193 831 str, 24 cm
 • Teoria inwestycji finansowych 610 str, 24 cm
 • You may also like