Notki

Lektury dla absolwentów wykładów – gry


Bardzo prosimy uczestników prowadzonych przez naszą organizację wykładów i symulacji strategicznych dla kierowników produkcji o przejrzenie wymienionych poniżej źródeł jako aneks do programu Gry Decyzyjne.
Pragniemy dodać przy tym, iż poniższa baza zawiera tytuły wykraczające poza przerabianą na naszych szkoleniach wiedzę o symulacjach i powstała w celu inspiracji w kwestii scenariusza wymyślanych przez Naszych Uczestników gier.

 • Szkolenie Kompetencji Przywódczych w Rosnącej Instytucji, Norbert Stefanowicz
 • Szkolenia Zawodowe, Karina Dudeń
 • Mała Encyklopedia Rachunkowości
 • Materiałoznawstwo encyklopedia techniki
 • Plakat w propagandzie bhp
 • Symulacje na szkoleniach – podstawy praktyczne
 • Automatyczne Przetwarzanie Danych system 360
 • Wyposażenie do obsługi badania i naprawy samoch.
 • Zbiór zadań z gospodarki elektrornergetycznej
 • Eksploatacja urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
 • Transport wewnętrzny
 • Mechanika techniczna t IV
 • Automatyzacja projektowanie procesów technologicznych
 • Zgarniarki maszynoznawstwa specjalistyczne
 • Sieci teleinformatyczne
 • Historia dyplomacji polskiej t.II 1572-1795
 • Diody i tyrystory
 • Współczesne teorie organizacji
 • Słownik matematyki i cybernetyki ekonomicznej
 • Warzywa na działce i w kuchni
 • Praca na wysokości
 • Mały rocznik statystyczny 1987
 • Elementy obliczeń chemicznych
 • Systemy mikroprocesowe
 • Materiałoznastwo elektrotechniczne
 • Commodore 64 Instrukcja obsługi
 • Rejestracja sygnałów fonicznych
 • Archiwizatory PKPAK, PKZIP, NARC, LHARC
 • Opis pakietu NORTON UTILITIES wersja 6.0.
 • Hydraulika i Elementy hydromechaniki
 • Podręczny słownik polsko-angielski.
 • Nowy majsterkowicz.”Der neue Heimwerker”
 • Podręczny słownik polsko-niemiecki Wyd. XIV. 1018 str., 20 cm.
 • Tribologia, tarcie, zużycie i smarowanie 315 str., 24 cm
 • Pzegląd konstrukcji maszyn. T. 4.
 • Słownik fizyczny Wyd.III 492 str., 25 cm
 • Telewizja – Leksykon Wyd. I 560 str., 24 cm
 • Word 2.0 do Windows Szybko łatwo 167 str., 23 cm
 • Kodeks podatnika 543 str., 24 cm
 • Gry produkcyjne – fundamenty praktyczne
 • Page Maker 5 do Windows edycja polska T1 301 str., 23 cm
 • Maszyny i urządzenia cieplne i energetyczne Wyd.III 384 str., 23 cm
 • Kompendium teorii o społeczeństwie,państwie i prawie 343 str., 20 cm
 • Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym 165c 20cm
 • Excel 5 następne kroki w.polska 248 str.,24 cm
 • Wielki słownik polsko-angielski A-Ó Wyd.XVI 780 str.24 cm
 • Informatyka bez tajemnic czI – obsługa mkrokomputerów Wyd.IV 224 str, 24 cm
 • Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy 422 str,24 cm
 • Historia administracji nowożytnej 170 str, 21 cm
 • Zasady geografii społeczno-ekonomicznej Wyd.II 207 str, 24 cm
 • Mechanika budowli
 • Oczyszczanie ścieków – Nowe trendy, modernizacja istniejących oczyszczalni i gospodarka osadowa 448 str, 24 cm
 • Między niewolą a wolnością – kronika czterech pokoleń 1900-1997 327 str, 25 cm
 • Analiza finansowa w przedsiębiorstwie 477 str, 24 cm
 • Psychologia rozumienia zjawisk społecznych 315 str, 24 cm
 • Historia filozofii t.I 387 str, 24 cm
 • Psychologia wychowawcza 2 311 str, 24 cm
 • Statystyka 358 str, 20 cm
 • Office 2000 PL 479 str, 24 cm
 • Nowa matura z matematyki 2000 292 str, 24 cm
 • Access 2000 Pl – programowanie wd PeteraNortona 738 str, 24 cm
 • Informatyka dla liceum T.2 F-84 str, 24 cm
 • LINUX-administracja kurs podstawowy D-191 664 str, 24 cm
 • Korozja materiałów
 • You may also like