Notki

Czy nowoczesne technologie mają ma duży wpływ na poziom bezrobocia.

Ostatnie miesiące to polepszająca się sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują statystyki podane przez Ministerstwo Pracy, poziom bezrobocia uzyskał najmniejszy poziom od 1991 roku. W październiku miało wartość 8,2 procenta, a jakieś spadki zanotowano w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka oznaczać będzie dla pracodawców, że będą oni mieli pewne problemy z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z całą pewnością taka sytuacja jest mocno widoczna w technologicznych branżach, w nich już od paru lat pracownicy są przyzwyczajeni do tego, że stawianie warunków jest po ich stronie. Jednak dość podobna sytuacja ma miejsce w ostatnim czasie w coraz to nowych branżach, również w obszarach, w jakich całkiem niedawno jeszcze warunki dyktowały firmy.

Taka sytuacja jest dość korzystna nie tylko dla osób szukających pracy, ale także dla całości gospodarki, którą pomoże napędzić wzrost pensji. Dodatkowo coraz większą rolę ogrywają pozapłacowe dodatki, którymi kusi się pracowników. Zaliczyć do nich między innymi można karnety do obiektów sportowych, opiekę medyczną czy ubezpieczeniowe pakiety dla pracownika i jego rodziny.

Co ważne, trendy w naszym kraju są zupełnie inne, niż w innych krajach, gdzie obserwuje się regularny wzrost wysokości bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w roku 2017 ogólna ilość osób bez stałej pracy osiągnąć nawet poziom nawet 200 milionów. Główną przyczyną takiego stanu rzeczy jest gorsza koniunktura gospodarcza.

Wbrew opiniom wielu ludzi, technologiczny rozwój i zwiększająca się automatyzacja nie wpływają zbyt mocno na stopę bezrobocia. Tego typu hasła często się słyszy od XIX wieku, a cały czas mimo pojawienia się wielkiej liczby urządzeń i maszyn pracownicy dalej są niezbędni. Natomiast faktycznie tak jest, że nowoczesne rozwiązania technologiczne powodują znikanie niektórych zawodów i tworzenie się zupełnie nowych.

Ich liczba w ostatnim czasie rośnie bardzo szybko, albo bezpośrednio korzystają one z nowoczesnych technologii, albo zapewniają jej obsługę na odpowiednim poziomie. Dlatego też coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i większa elastyczność zatrudnionych osób, które chcąc utrzymać się na rynku inwestować powinny we własny rozwój i nie bać się zmian.

You may also like