Notki

Spotkanie raportujące – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z audytem działania funduszowego nr OEB/11 8 3 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą audytowi wydatkowania środków z Środkowoeuropejskiego Trustu Infrastrukturalnego

Harmonogram debata podczas warsztatu obejmie następujące grupy panelowe:

 • Ocena Ex ante dla Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
 • Komplementarność i synergia projektów realizowanych na terenie Polski Wschodniej w ramach programów operacyjnych polityki spójności oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kontekście priorytetów Strategii Rozwoju Społeczno-gosporadcze
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Ocena wpływu polityki spójności na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw i gospodarki
 • Analiza jakości implementacji celów EFS na przykładzie programu edukacyjnego Sala konferencyjna Konferencje w Wieliczce
 • System oceny i wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Wojwództwa Pomorskiego na lata 2007-2013
 • Komplementarność działań przewidzianych w komponencie regionalnym finansowanych ze środków EFS – województwo świętokrzyskie
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów zastosowanych w RPO WK-P
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Wpływ interwencji finansowanych w ramach Priorytetu XII PO IiŚ na osiągnięcie celów szczegółowych ww. Priorytetu
 • Analiza i ocena znaczącego wpływu realizacji RPO WŁ na lata 2007-2013 na środowisko
 • gospodarki na absolwentów szkół wyższych kierunków
 • Wpływ realizacji polityki spójności na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych NPR 2004 – 2006 i NSS 2007 – 2013

  Projekt będzie omówiony pod kątem skutków wdrożenia w poniższych dofinansowanych sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja opakowań drewnianych
 • Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
 • Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich
 • Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
 • Kierowanie podstawowymi rodzajami działalności publicznej
 • Działalność bibliotek i archiwów

  Dla priorytetu „Szkolenia analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: polkowicki oraz m. Kielce

  Upoważnieni beneficjenci to: Krośnieńskie Przedsiębiorstwo Budowlane w Krośnie S.A., Zakłady Akumulatorowe „ZAP” Piastów S.A., Security Car System – Systemy zabezpieczające pojazdów, „, Telewizja Kablowa Kwidzyn , Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa METALOWIEC , BIURO STYL , Dot Mobile , Gdański Uniwersytet Medyczny, NetCam s.c. Michał i Adam Twardziszewscy, Michał Twardziszewski, Adam Twardziszewski, PHU ELKA Miczyński Radosław, YASA Motors Poland , BAT Tadeusz Kyzioł Roman Sold Spółka Jawna, Terplast Sp. z o.o. Zakłady Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych, PHU BUDMON Monika Maciak

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • You may also like