Notki

Gry biznesowe – wytyczne do pracy dyplomowej


Informujemy że na studiach Metodyka Kształceniowa i Symulacje Integracyjne polecamy prezentowane na niniejszej liście problemy do superwizji końcowej:

  • symulacja strategiczna – „Kreowanie wizerunku femme fatale w literaturze europejskiej” i „Rozwój miasta Gniezna i powiatu Gnieźnieńskiego w turystyce”
  • gra komunikacyjna – „Obraz Matki w literaturze najnowszej” i „Blogi kobiece w ujeciu badań genderowych”
  • symulacja komunikacyjna : „Kreacja mężczyzny w dowcipie internetowym” i Grupowe Gry Strategiczne i „Prawosławie w Polsce”
  • zabawa lingwistyczna – „Dwie twarze Oskara Schindlera” oraz „Wpływ telewizji na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia”
  • symulacja językowa – „Współczesne zjawiska globalizacji a procesy regionalizacji w Unii Europejskiej” oraz „Ludobójstwo Ormian w Imperium Osmańskim. Współczesna problematyka na podstawie źródeł medialnych”
  • symulacja menedżerska – „Typy fabuł romansowych w najnowszej literaturze indyjskiej” i „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima”
  • gra językowa : „Perswazyjne role ocenianych stereotypów wizerunkowych w reklamie” i „Islam – dialog międzykulturowy z prawosławiem”
  • gra językowa : „Pozytywiści wobec romantycznej tradycji” oraz „Wizerunek kobiety w literaturze XIX w. Na przykładzie twórczości A. Mickiewicza, J. Słowackiego i A. Malczewskiego”
  • gra komunikacyjna – „Rosja i Rosjanie w publicystyce polskiej (na materiale) Gazety Wyborczej” i „Rozwój religijny jako forma urzeczywistnienia wierzeń w Prawosławiu i Islamie”
  • You may also like