Notki

Scenki menedżerskie – materiały do pracy zaliczeniowej


Potwierdzamy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Symulacje Szkoleniowe proponuje się poniższe zagadnienia do egzaminu:

  • symulacja lingwistyczna – „Cybarprzestrzeń jako zjawisko kulturowe” i „Szlak Zamków Krzyżackich”
  • symulacja językowa : „Literatura podróżnicza – spotkanie z innością” i „Kara śmierci – między historią a etyką”
  • gra strategiczna : „Grzeczność i agresja w miejscu pracy” oraz Symulacje oraz „Słownik gwary przestępczej”
  • zabawa lingwistyczna : „Chatakterystyka w utworach fantasy autorstwa Johna Ronalda Reueal Tolkiena” i „Transfer kulturowy i ograniczenie w przekładzie audiowizualnym na studium przypadku napisów filmowych”
  • zabawa decyzyjna – „Mistyka gór w katolicyźmie polskim” oraz „Kibic-chuligan-kibol. Obraz medialny kibiców na Łamach dziennika „Gazta Wyborcza””
  • gra biznesowa : „Badania nieniszczące materiałów kompozytowych w paśmie terahercowym” oraz „Wizerunek idealnego mężczyzny w ogłoszeniach matrymonialnych”
  • zabawa słownikowa – „Zmiany pokrywy śnieznej w Polsce wschodniej w latach 2001/2002-2010/2011” oraz „Motyw diabła w „Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa”
  • symulacja komunikacyjna : „Pogrzeb w teologii prawosławnej i katolickiej” i „U2 jako urzeczywistnienie mitu popkultury w społeczeństwie postmodernistycznym”
  • gra językowa : „Człowiek wobec śmierci. Weryfikacja kulturowa na modelu obserwowanych religii świata” i „Idea współczesnego feminizmu w twórczości Olgi Tokarczuk”
  • You may also like