Notki

Gry strategiczne – problematyka do pracy magisterskiej


Zawiadamiamy iż na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Szkoleniowe dopuszczamy poniższe zagadnienia do zaliczenia:

  • gra słownikowa – „Rozumienie podstawowych pojęć religijnych: religia, sekta, Bóg, wiara, kościół/Kościół ” oraz „Piękno tatru i folkloru góralskiego w literaturze Młodej Polski (na studium przypadku wybranych utworów Kazimierza Przerwy-Tetmajera i Jana Kasprowicza)”
  • symulacja decyzyjna – „Trwałość obrzędów słowiańskich i kultura współczesności” i „Typy fabuł romansowych w najnowszej literaturze indyjskiej”
  • symulacja zespołowa : „Wielkopolanki na uniwersytetach, kształcenie kobiet na poziomie wyższym w XIX i XX wieku” i Gry Strategiczne oraz „Współczesne emigracje zagraniczne Polaków – kierunki, skala i struktury oraz znaczenie rynku pracy ”
  • symulacja językowa – „Świat Hitlera o najbliźszych współtowarzyszach Fűhrera” oraz „Herkules – starożytność a popkultura”
  • zabawa strategiczna – „Leśmianowski byt i niebyt: kontekst myśli filozoficznych XIX i XX w. (F. W. J. Schelling, W. Sołowjow, T. De Chardin, A schweitzer, M McLuhan)” oraz „Czy seks sprzeda wszystko? Erotyzm w reklamie”
  • zabawa komunikacyjna : „Dziennikarstwo internetowe” oraz „Czarny Wrzesień i masakra w Monachium. Zbrodnia podczas świętego pokoju”
  • symulacja kreatywna : „Powiat Gnieźnieński – współczesna problematyka kulturowa w przestrzeni historycznej” oraz „Kreowanie firmy rodzinnej Bolesława Kasprowicza przy pomocy mediów przełomu XIX i XX wieku”
  • zabawa menedżerska – „Kinematografia indyjska jako nośnik kultury i tradycji” oraz „Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej”
  • symulacja strategiczna – „Najnowsza polska dramaturgia – zaproszenie do dialogu o wspołczesności” oraz „Konstantyn Wielki. Miedzy religią chrześcijańską a starorzymską”
  • You may also like