Notki

Dotacje na kursy zamknięte


Informujemy iż w ramach funduszu unijnego „Łódzki Fundusz Strukturalny” do finalnego etapu zaakceptowano poniższe wnioski:

 • stworzenie mobilnego serwisu/portalu do zarządzania i administracji nieruchomościami – DOMICO – szkolenia z przywództwa
 • zbudowanie kompleksowej usługi elektronicznej w zakresie marketingu terytorialnego (e-marketing) – szkolenia z delegowania
 • Szkolenia Twórcze Myślenie – warsztaty z kreatywności
 • stworzenie platformy e-przetargowej wspierającej procesy inwestycyjne w przedsiębiorstwach – treningi menedżerskie
 • wypracowanie portalu elektronicznego oferujacego oprogramowanie online do prowadzenia gabinetów lekarskich, stomatologicznych i weterynaryjnych – treningi HR
 • stworzenie serwisu zdalnego prognosticpl świadczącego innowacyjne e-usługi prognozowania szeregów czasowych – treningi z komunikacji
 • zbudowanie uniwersalnej platformy dla mobilnej dystrybucji interaktywnych produktów multimedialnych – szkolenia ze stresu
 • progres innowacyjności przedsiębiorstwa Globema poprzez realizację badań przemysłowych oraz rozwojowychPKWiU-722212 – szkolenia miekkie
 • modułowe wzmocnienie dla usług importowych firmy Koller FH w celu importu biżuterii – warsztaty z zarządzania czasem
 • APP, ADPR – wdrażanie innowacji i dyfuzja dobrych praktyk w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej – szkolenia z przywództwa
 • – szkolenia zamkniete
 • Badania nad podłożem molekularnym i próba genetycznej klasyfikacji pacjentów z objawami spastycznej paraplegii – treningi z przywództwa
 • Biometeopl – portal informacyjny – prognozy dla meteoropatów, czyli osób wrażliwych na zmiany warunków pogodowych – szkolenia z przywództwa
 • Budowa przedsiębiorstwa produkcji modułów fotowoltaicznych o wysokim potencjale innowacyjnym – treningi z komunikacji
 • Dom pasywny dla każdego – badania i unowocześnienie przedsiębiorstwa Domy Silesia – warsztaty biznesowe
 • Działania informacyjne i promocyjne w ramach I i II Osi Priorytetowej systemu Operacyjnego zaawansowana Gospodarka 2007-2013 – treningi sprzedażowe
 • e-grant broker finanse dla projektów – szkolenia z delegowania
 • You may also like