Notki

Symulacje z zarządzania – hipotezy do pracy zaliczeniowej


Informujemy że na studiach Andragogika i Gry Eksperymentalne akceptuje się tu przedstawione książki do egzaminu:

  • zabawa lingwistyczna : „Zróżnicowanie opinii dotyczącej rekreacji ruchowej wśród studentów dostępnych uczelni w Lublinie” oraz „Macedonia – Kształtowanie się narodu oraz kultury 1875-1939 „siła kultury – kultura siły””
  • gra zespołowa – „Walory turystyczne Dalmacji” i „Inspiracje antyczne w początkach USA”
  • gra menedżerska : „Urząd Prezydenta w dziejach Rzeczypospolitej Polskiej” oraz Gry Negocjacyjne oraz „Charakterystyka postaci wampirycznej w pierwszych utworach literackich”
  • zabawa kreatywna – „Booklikes.com – wirtualna wspólnota -kulturowa” i „Film Krajów byłej Jugosławii obraz wojny i przeżyć człowieka”
  • gra językowa – „Językowe środki perswazji w katalogach biur podróży” oraz „Błahowist – o dialogu w historii. Społeczne oddziaływanie miesięcznika w Cerkwi Grekokatolickiej w Polsce”
  • gra strategiczna – „Projekt wycieczki turystycznej po Londynie” i „Siedem kobiet – siedem etapów twórczości Pabla Picassa”
  • gra strategiczna – „Automatyzacja procesu wyznaczania parametrów wiązki laserowej według normy PN-EN ISO 11146” oraz „Czynniki lokalizacji miast na Lubelszczyźnie”
  • zabawa decyzyjna – „Kobieta anioł i kobieta demon w pięknej literaturze zachodniej XIX wieku” oraz „Marketing polityczny w XXI wieku”
  • zabawa decyzyjna : „Al.-Kaida terroryzm globalny” oraz „Cenzura i ludzie cenzury w PRL-u. Struktura i działalność urzędów cenzorskich w latach 1965-1972”
  • You may also like