Notki

Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z finalizacją przedsięwzięcia nr FXP/19 6 5 /2014 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania środków z Amerykańskiego Programu Infrastrukturalnego

Plan dyskusja w czasie seminarium zawiera następujące grupy panelowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena końcowa Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Łódzkiego RSI LORIS w zakresie projektów realizowanych w ramach działania 2.6 ZPORR w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Analiza wpływu wsparcia udzielonego w ramach Działania 3.4 ZPORR na wzrost konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw
 • Ewaluacja Działania 5.2 POIG – Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym
 • Ocena jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotele Na Warsztaty w Mikołajkach
 • Funkcjonowanie systemu wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006 – identyfikacja barier i problemów organizacyjnych
 • Ocena listy wskaźników Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013
 • Badanie opinii uczestników szkoleń realizowanych na zlecenie IZ POPT w 2009 r.
 • Ocena możliwości zapewnienia porównywalności projektów dotyczących wykorzystania poszczególnych źródeł energii odnawialnej na przykładzie działania 9.4 PO IiŚ
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat a. (10 edycji badania)
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • „Wpływ NPR 2004-2006 I NSS 2007-2013

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem potencjału rozwojowego w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych
 • Produkcja wapna i gipsu
 • Produkcja maszyn dla metalurgii
 • DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
 • Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
 • Wydawanie gazet
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: lipnowski oraz jarosławski

  Upoważnieni beneficjenci to: Kombinat Cementowo-Wapienniczy „WARTA” S.A., Zakłady Elementów Hydrauliki Siłowej Agromet Lubań Sp. z o.o., Zakład Porcelany Stołowej „LUBIANA” S.A., KOMPLEKSOWE USŁUGI BRUKARSKIE, Stowarzyszenie Użytkowników Sieci Telewizji Kablowej „ZBIORCZA” , Przedsiębiorstwo Wielobranżowe POLARIS INTERNATIONAL , Centrum Rozwoju Świadomości Finansowej sp. z o.o. , Fundacja Obserwatorium Zarządzania, Interaktywne Platformy Zlecen Sp. z o.o., Multimedia Capital Group S. A. , STUDIO IT Małgorzata Huber, Wikia , Ankh IT Solutions Adam Gajda, Megabajt sp. z o.o., Admet Spółka z o.o.

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • You may also like