Notki

Warsztat unijny – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem działania funduszowego nr CNL/92 8 8 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania kwoty pomocowej z Europejskiego Trustu Oświatowego

Harmonogram debata podczas warsztatu zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych w Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej
 • Ewaluacja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Analiza sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie projektu podyplomowego Sale konferencyjne Warsztaty w Rucianem
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Ocena przyczyn niewielkiego zainteresowania potencjalnych beneficjentów realizacją projektów w ramach wybranych działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Ewaluacja funkcjonowania systemu oceny i wyboru projektów w ramach PO IG – etap II – po rozpoczęciu rund aplikacyjnych
 • Ewaluacja systemu naboru, selekcji i wyboru wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach przeprowadzonych w 2008 r. w ramach Priorytetu III PO Kapitał Ludzki
 • Analiza wartości wskaźników monitoringowych Działań 1.2, 3.1 oraz 3.2 ZPORR z zakresu ochrony środowiska
 • Ustalenie szczegółowych priorytetów dotyczących zapotrzebowania małopolskiego rynku pracy na zewnętrzne źródła finansowania w kontekście oczekiwań przyszłego przedsiębiorcy (na podstawie analizy wdrażania działania 2.5 ZPORR w Małopolsce)
 • Ocena poziomu realizacji wskażników w ramach Priorytetu VIII i IX PO KL w województwie lubelskim
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Grant zostany przeanalizowany w aspekcie skuteczności w poniższych uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn
 • Tynkowanie
 • Sprzedaż hurtowa obrabiarek
 • Transport morski i przybrzeżny towarów
 • Wychowanie przedszkolne
 • Działalność muzeów

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: złotoryjski oraz kwidzyński

  Upoważnieni beneficjenci to: BIERNAT MAREK Uslugi ogólnobudowlane, PROGEN Sp. z o.o. , Zakłady Podzespołów Radiowych „MIFLEX” S.A., Produkcja Handel Usługi „ADAM” Wyroby Ortopedyczne Adam Nowiński, Lubelska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , „BLUE MEDIA” , CarDirect Marcin Krejza, Fojud , Instal Białystok , P.P.H.U. Cerko s.c., Bogusław Pilarski, Maria Pilarska, PRO-FUR FARM EQUIPMENT Bożena Mieleńczuk, VERTIS.PL INTERNETOWE LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE B.MAKAR, P.ZMYSŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Laurus sp. z o.o., Zakład Kamieniarski Izabela Kubiak, W.A.Z.G. Mesgum Mieczysław Włostowski

  Wszystkich Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

 • You may also like