Notki

Ćwiczenia z zarządzania – materiały do pracy dyplomowej


Potwierdzamy iż na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Doświadczalne zezwala się na nizej wymienione problemy do zaliczenia:

  • gra komunikacyjna – „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu” i „Konflikt grecko-macedoński po rozpadzie Jugosławi”
  • zabawa biznesowa – „Zjawisko janczerstwa na studium przypadku Mehmecka Sokdovicia” oraz „W poszukiwaniu intertakstualności – Synteza utworów literackich”
  • zabawa menedżerska – „Renesansowa koncepcja człowieka na modelu Trenów Jana Kochanowskiego” oraz Kaskadowe Symulacje i „Uzdrowiska Ziemi Kłodzkiej i ich rozwój”
  • symulacja biznesowa : „Życie i twórczość Borysa Pasternaka” i „Czasopisma literackie w polskim internecie”
  • symulacja biznesowa – „Strzałkowo w przestrzeni wieków” i „Wizerunek Adama Mickiewicza w Polsce i na Litwie-aspekt literacki oraz kulturowy”
  • gra strategiczna : „Współczesny model rodziny w dwóch odmiennych kulturach amerykańskiej i polskiej” i „Polska a Unia Europejska w świetle polityki społecznej (podmiot polityki społecznej na przykladzie Osrodka Pomocy Społecznej w Trzemesznie)”
  • gra zespołowa – „Idea patriotyzmu w postawach i twórczości Adama Mickiewicza” i „Figury Prometeusza i Syzyfa w literaturze egzystencjonalnej”
  • symulacja słownikowa – „Obraz przemocy w obozach koncentracyjnych i łagrach na podstawie dostępnych dzieł literackich” i „Blogi kobiece w ujeciu badań genderowych”
  • gra słownikowa : „Postać Superbohatera i jego wpływ na kulturowy wizerunek współczesnego mężczyzny” oraz „Homoseksualizm we współczesnej polskiej przestrzeni kulturowej”
  • You may also like