Notki

Zabawy integracyjne – Poznański Kongres


Ponizszym współpartnerom serdecznie dziękują ze strony Grupy Kapitałowej za uwagę przeznaczoną na patronat dydaktyczny – podpisano: Witold Wilczyński, Łucjan Podsiadło, Flawiusz Bogacz i Herbert Wiesiołowski

 • IIème Rencontre des Dix-Neuviémistes ” Art, artiste, artisan” /II Spotkania Specjalistów literatury francuskiej XIX wieku „Sztuka, artysta, rzemieślnik”
 • Lipcowy Warsztat Menedzerów Kadrowych Zabawy Team Building
 • V Międzynarodowa Konferencja Dydaktyczno-tecniczna „Innowacyjność w wodociągach jak również kanalizacji”
 • rozwiązania inżynieryjne Edukacyjne 2016
 • V KONFERENCJA Z FORMALNEGO HARMONOGRAMU MARKETING SZKÓŁ WYŻSZYCH. „KONSUMENT NA RYNKU EDUKACYJNYM – PRZEMIANY POKOLENIOWE A MARKETING SZKOŁY WYŻSZEJ”.
 • Polskie diagnozy nad prahistorią Afryki północno-wschodniej. niewykorzystywane wcześniej odkrycia i idee 10.06.2015 Poznań
 • Przyszłość Unii Europejskiej w kontekście Strategii 2020 – znaczenie dla Polski, konferencja połączona z Galą Dnia Europy i finałem Konkursu „Polska w Unii”
 • Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów. 9-10 czerwca 2015 r., Poznań-Rosnówko.
 • Spotkanie Międzyuczelniane na Karowej – 15.01.2015
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kurs Branżowy team building Sceniczne aspekty wokalnego wykonawstwa muzycznego
 • Dolnośląski XVII Festiwal Nauki w IITD PAN, Wrocław, 19.09. 22-24.09.2014 r.
 • podejścia Topologiczne w Równaniach Różniczkowych oraz Układach Dynamicznych
 • Kohelet – prorok wieszczący bezsens? Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie menedżerskie team building „Kultura i metoda. Kulturoznawstwo wobec sensu jak również bezsensu.
 • Seminarium team building nt. „Finansowanie działań pożytku publicznego w dzisiejszej Estonii z perspektywy darczyńców oraz obdarowanych”. Case Study: Jak finansować działalność ruchu harcerskiego w drugim stuleciu jego istnienia – próba odpowiedzi”
 • You may also like