Notki

Wylosowane szkolenia

 • E-usługa iCzas polegająca na prezentacji sprofilowanej i kompleksowej oferty spędzania wolnego czasu w wybranej okolicy
 • Foresight technologiczny „NT FOR Podlaskie 2020” Regionalna strategia dynamizacji nanotechnologii
 • Glossa Network – system B2B wymiany informacji o kursach językowych – szkolenia pracownicze
 • modernizacyjne materiały polimerowe i węglowe chroniące przed nanocząsteczkami, parami i gazami – warsztaty HR i piątkowe szkolenia z obslugi klienta
 • iNORD – proces analizy i predykcji informacji o ruchu drogowym – warsztaty sprzedażowe
 • Warsztaty Dla Kierowników Regionalnych – treningi firmowe i współfinansowane szkolenia HR
 • Internecik też dla dzieci – zapobieganie wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Chełmiec
 • cyfrowa struktura promocyjna oparta o moduł sztucznej inteligencji, przeznaczona dla podmiotów branży e-commerce, zwiększająca konwersję i przychody w e-handlu podmiotów zewnętrznych – treningi z przywództwa
 • Inwestycja w innowacyjną technologię do produkcji złączek do instalacji wody pitnej i sanitarnej z ekologicznych, bezołowiowych stopów miedzi – szkolenia miekkie
 • Kompozycja na bazie wiech konopi przeciwko patogenom, sposób wytwarzania kompozycji oraz zastosowanie wyciągu z wiech konopi do wytwarzania kompozycji przeciwko patogenom oraz do zwalczania patogenów grzybiczych –
 • Linia technologiczna do demontażu sprzętu AGD z wykorzystaniem obróbki laserowej – szkolenia z obslugi klienta
 • Nowa rodzina ciągników Ursus jako wynik działań badawczo-rozwojowych
 • Nowe kompaktowane materiały rafinujące i izolacyjne dla odlewnictwa metali – treningi z zarządzania projektem
 • Nowoczesne kompleksowe interfejsy dla modelu elektronicznej wymiany rejestrów – szkolenia miekkie
 • OPTOLAB – reorganizacja bazy laboratoryjnej Instytutu Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej – treningi interpersonalne
 • Pakiet e-usług do badania użyteczności stron mobilnych
 • Plan intensyfikacji eksportu 2010: Kancelaria na rynkach zagranicznych – warsztaty firmowe
 • Portal lotniczy e-agleeu nie tylko dla orłów – szkolenia zamkniete
 • Pozyskanie inwestora w zakresie finansowania rynku obligacji budowlanych
 • Produkcja nowej w skali świata masy mineralno asfaltowej – treningi z konfliktów
 • Realizacja planu rozwoju eksportu – warsztaty z konfliktów
 • Rozpoczęcie działalności importowej firmy KATARZYNA AGOPSOWICZ ŚWIEŻYM OKIEM
 • wzmocnienie strategii działania importu firmy FM Zania Sp z oo poprzez sporządzenie koncepcji dynamizacji importu – szkolenia z konfliktów
 • unowocześnienie biznesu dzięki własności intelektualnej projekt promocyjno-informacyjny
 • unowocześnienie działalności eksportowej przez udział w misji gospodarczej do USA – szkolenia biznesowe
 • wzmocnienie strategii działania firmy JT Mebel Sp z oo poprzez efektywne wejście na rynki zagraniczne
 • rozwój firmy SMAY Sp z oo przez wdrożenie procesu B2B – szkolenia ze stresu
 • skok technologiczny spółki SEMICON poprzez eksport
 • Spalanie węgla z dodatkiem katalitycznym: sporządzenie technologii i jej uruchomienie – szkolenia z przywództwa
 • Standaryzacja multimedialnych formatów odczytu dużych dokumentów dla urządzeń
 • Udostępnienie oprojektowania on-line ułatwiającego pracę pilotom i pracownikom branży lotniczej – szkolenia firmowe
 • podwyższonych parametrach jakościowych – szkolenia menedżerskie
 • Uzyskanie w kraju i za granicą ochrony prawnej oraz komercjalizacja wynalazku dotyczącego nowych pochodnych IV-rz soli amoniowych oraz metody ich otrzymywania
 • Wejście na nowe rynki dzięki rozpoczęciu działalności eksportowej przez spółkę Energiawir – szkolenia z przywództwa
 • Własność intelektualna – źródłem kapitału nowoczesnego przedsiębiorcy – szkolenia z obslugi klienta
 • mobilnego
 • Wypromowanie Wydawnictwa Harmonia na zagranicznych rynkach – warsztaty z zarządzania projektem
 • Wzmocnienie działan eksportowych Solaris Group Aviation Wind sp z oo – treningi interpersonalne
 • pozyskanie i uruchomienie modernizacyjnej metodyki do produkcji narzędzi węglikowych
 • nabycie i uruchomienie mobilnej instalacji do produkcji mineralnych spoiw hydraulicznych, na bazie odpadów z energetyki (popiołów lotnych ze spalania węgla) – szkolenia biznesowe
 • Zamość miasto UNESCO, Pomnik Historii RP produktem turystycznym polskiej gospodarki – warsztaty firmowe}
 • You may also like