Oprócz projektowania gier prowadzę szkolenia biznesowe, na które serdecznie zapraszam:

– Program szkolenia menedżerów kierująych zespołami rotobitników w sektorach chemicznych, spożywczych, montowniach oraz innych typowo produkcyjnych
– Przewodzenie wydziałem w partcypacyjnym modelu podejmowania decyzji na przykładzie doświadczeń największych korporacji
– Szkolenia integracyjne dla pracowników w koncernach wytwórczych
– Zintegrowane podejmowanie decyzji – teoretyczne rozwiązania i podstawowe priorytety
– Nadzorowanie systemów logistycznych w firmach z branż przemysłu ciężkiego
– Wpływ teorii Pięciu Esek na jakość i normy kontrolne w wytwarzaniu i wytwórstwie

Na życzenie zamawiających przygotowuję także inne szkolenia z takich dziedzin jak:

– zadania szefa w zespole
– efektywność i optymalizacja zarządzania czasem w zespole
– radzenie sobie ze stresem
– przygotowywanie szkoleń stanowiskowych i praca coacha
– wprowadzanie zmian w organizacji
Gorąco zapraszam wszystkich zainteresowanych do kontaktu!