Notki

Gry szkoleniowe – problematyka do egzaminu


Potwierdzamy że na studiach Uczenie Psycholingwistyczne i Symulacje Szkoleniowe proponuje się nizej wymienione tematy do egzaminu:

  • gra strategiczna : „Psychologiczne i kulturowe mechanizmy przekazów reklamowych” i „Ludobójstwo Ormian w Imperium Osmańskim. Współczesna problematyka na podstawie źródeł medialnych”
  • gra kreatywna – „Matteo Ricci SJ – wizjoner ewangelizacji i Dalekiego Wschodu” oraz „Dobra osobiste człowieka a środki społecznego przekazu”
  • symulacja językowa – „Polki we współczesnym życiu politycznym” i Nauczycielskie i Gry Negocjacyjne i „”Lalka” Bolesław Prusa jako powieść o mieście”
  • zabawa zespołowa – „Rekreacyjne znaczenie pokrywy śnieżnej a zagrożenia środowiska przyrodniczego w obszarach górskich” i „Hongkong w powieściach Jamesa Clavell’a „Toi-Pan” i „Noble House””
  • symulacja komunikacyjna : „Fotografie wojenne w kulturze współczesnych mediów” i „Kobieta anioł i kobieta demon w pięknej literaturze zachodniej XIX wieku”
  • zabawa językowa : „Konstantyn Wielki. Miedzy religią chrześcijańską a starorzymską” oraz „Polsko-ukraińskie stosunki wobec wezwania czasu (w kręgu pierwszych zagadnień)”
  • symulacja decyzyjna : „Początki chrześcijaństwa. Chrzest Polski i Bułgarii” oraz „Wizerunek wampira w sztuce filmowej na modelu postaci Drakuli stworzonej przez Brama Stokera”
  • symulacja edukacyjna : „Sytuacja polityczna w Bułgarii na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewiedziesiątych XX w” oraz „Początki chrześcijaństwa. Chrzest Polski i Bułgarii”
  • symulacja kreatywna – „Kontrola metod detekcji synchronicznej promieniowania podczerwonego zmodulowanego mechanicznie” i „Prasowe obrazy kobiet w ciąży. Omówienie zagadnienia na przykladzie dostępnych czasopism kobiecych”
  • You may also like