Notki

Gry menedżerskie – problematyka do pracy magisterskiej


Informujemy że na kursie Metodyka Kształceniowa i Gry Doświadczalne akceptuje się nizej wymienione opracowania do prezentacji zaliczeniowej:

  • zabawa lingwistyczna : „Sytuacja społeczno-zawodowa kobiet w środowisku wiejskim na danych źródłowych z gminy Łubowa” oraz „Polki we współczesnym życiu politycznym”
  • gra decyzyjna : „Typy fabuł romansowych w najnowszej literaturze indyjskiej” oraz „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima”
  • zabawa decyzyjna – „Wycieczka po Kijowie „Kijów tajemniczy”” oraz Symulacje Menedżerskie oraz „Przebieg i oddziaływanie społeczne strajku szkolnego we Wrześni z 1901 r. Epizod z dziejów germanizacji Wielkopolski”
  • symulacja kreatywna – „W poszukiwaniu intertakstualności – Synteza pierwszych utworów literackich” oraz „Ewolucja polskich kolęd do początku oświecenia”
  • zabawa strategiczna : „Natura czy kultura? O stylach komunikacyjnych kobiety i mężczyzny” i „Herodot w „Podróżach z Herodotem” Ryszarda Kapuścińskiego”
  • symulacja językowa : „Krytycy i artyści młodopolscy o sztuce. Na podstawie tekstów: Stanisława Brzozowskiego, Zenona Przesmyckiego, Stanisława Przybyszewskiego, Jerzego Żuławskiego” oraz „Pojęcie piękna u obserwowanych autorów antycznych i wczesnośredniowiecznych”
  • gra edukacyjna : „Recepcja sztuki antycznej w architekturze Gniezna od XVIII do XXI wieku” oraz „Motyw horror mortis w filmach Bergmana”
  • gra biznesowa – „Współczesny terroryzm” i „Stan i perspektywy rozwoju turystyki i rekreacji Puław i okolic”
  • gra edukacyjna : „Rozumienie pojęcia wolność” i „Estetyka współczesnej kultury popularnej”
  • You may also like