Notki

Ocena powdrożeniowa – informacja dla beneficjentów – projekty EFS

W związku z raportowaniem działania funduszowego nr URZ/54 7 4 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania kwoty pomocowej z Luksemburskiego Priorytetu Społecznego

Program debata podczas konferencji obejmie następujące podgrupy zadaniowe:

 • Ocena ex-ante Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013
 • Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego – studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Mikroprzedsiębiorcy, a fundusze strukturalne – badania uwarunkowań na Ziemi Chełmskiej
 • Ocena aktywności Kościoła katolickiego w Polsce w ubieganiu się o środki z funduszy Unii Europejskiej
 • Audyt sprawności implementacji założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Warszawie
 • Analiza systemu monitoringu na pozimie regionalnym
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Ewaluacja barier oraz analiza zagrożeń dla realizacji projektów w kontekście wykorzystania dobrych praktyk projektowych realizowanych przez Beneficjentów Działania 13.1 PO IiŚ Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • Ewaluacja projektów budujących potencjał organizacji wspierających osoby niepełnosprawne poszukujące pracy
 • Analiza wpływu interwencji z Europejskiego Funduszu Społecznego na rynek pracy w województwie podlaskim
 • „Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2006

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w poniższych dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Wydobywanie torfu
 • Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych
 • Produkcja kabli światłowodowych
 • Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
 • Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
 • Artystyczna i literacka działalność twórcza

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: rawski oraz sztumski

  Upoważnieni beneficjenci to: Yangjiang Rising Sun Ind. Co. Ltd., WUKOM Sp. z o.o, Security Car System – Systemy zabezpieczające pojazdów, Spółdzielnia Inwalidów SIMECH, Telewizja Kablowa „BART-SAT” – Stowarzyszenie w Bartoszycach , Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej „JANSAT” , Brugmann Polska Sp. z o.o., Emmerson K.Kłosowki, R.Jaśkowiak, M. Dukaczewski Spółka Jawna, JAROSŁAW FRANCIK STARTPRACA.PL, Kromiss-bis , PYRAMED Sp. z o.o., Zakład Energoelektroniki TWERD Twerd Michał, LEGBUD GARGULA Józef Garguła, PAW-BUD Paweł Wójcicki, Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „MARTEX”

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.

 • You may also like