Notki

Seminarium podsumowujące projekt – informacja dla beneficjentów – dotacje i subwencje

W związku z podjętą strategią upowszechnienia programu nr BDP/79 1 7 /2015 zapraszamy zainteresowanych na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania subwencji z Szwajcarskiego Priorytetu Pomocowego

Agenda dyskusja podczas spotkania obejmie następujące grupy panelowe:

 • Inwestycje realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004 – 2006” oraz przyczyny różnego zainteresowania beneficjentów poszczególnymi typami projektów
 • Ocena spójności i komplementarności przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Badanie efektów netto projektów wspierających wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Weryfikacja jakości wdrożenia funduszu EFS na przykładzie studium szkoleniowego Hotele na Wykłady w Szczyrku
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania oraz przygotowania instytucjonalnego do wdrażania Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Ocena stanu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 w 2009 r.
 • Ocena działań informacyjno promocyjnych – IP MEN w ramach Priorytetu III PO KL
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Wpływ funduszu Unii Europejskiej na saldo migracji wewnętrznych i zewnętrznych w Polsce
 • współpracy, a także głównych obszarów styku”


 • Grant będzie omówiony w aspekcie analizy ex post w poniższych dofinansowanych sektorach (systematyka wg PKD).:
 • Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego
 • Produkcja artykułów piśmiennych
 • Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby

  Dla priorytetu „Szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: puławski oraz sanocki

  Upoważnieni beneficjenci to: „EXBUD” S.A., Metalexport Sp. z o.o., Zakłady Urządzeń Kotłowych „STĄPORKÓW” S.A., Life+ Sp. z o.o. Salony Medyczne, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe „SATON” Sp. z o.o. , „WISDOM” , AIR Damian Derebecki, Ekoconsultant Sp. z o.o., jPALIO , MI TEAM , Siltronics Paweł Owczarek, VERTIS.PL INTERNETOWE LABORATORIUM FOTOGRAFICZNE B.MAKAR, P.ZMYSŁOWSKI SPÓŁKA JAWNA, Breakpoint Solutions – Michał Gregier, ORZEŁ , PRONAR

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

 • You may also like