Notki

Dotacje na treningi biznesowe


Kursanci z wybranych korporacji zgłosili wnioski o dotacje i w porozumieniu z nami przesłali adekwatne zgłoszenia do odpowiednich funduszy.
Zawiadamiamy że w ramach funduszu dotacyjnego „Łódzki Fundusz Regionalny” na dwa Warsztaty Z Kierowania Zespołami wsparcie uzskały następujące projekty:

 • Szkolenia dla Jakości w spółce Stachowiak S.C.
 • Warsztaty Szkoleniowe z budowania biznesu potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • „MAYDAY EURO 2012” Superkomputerowa platforma kontekstowej analizy strumieni rejestrów multimedialnych do identyfikacji wyspecyfikowanych obiektów lub niebezpiecznych zdarzeń
 • „skok technologiczny Internetu w Gmnie Koszarawa szansą dla wykluczonych cyfrowo mieszkańców”
 • zaawansowana metodyka produkcji pap i gontów asfaltowych w Spółce Werner Janikowo.
 • nowoczesny portal e-usług – zarządzania szczepieniami
 • sporządzenie technologii wspomagania pomiarów optycznych w oparciu o modułowy system kontrolno-pomiarowy
 • opracowanie i wdrożenie modelu umożliwiającego kompleksową obsługę dokumentów
 • opracowanie i wdrożenie algorytmu do komputerowego wspomagania procesowania leków metodą wirtualnego screeningu (PKWiU: 73.10)
 • sporządzenie i wdrożenie ulepszonych produktów leczniczych o wysokiej dawce terapeutycznej.
 • opracowanie modernizacyjnej receptury i wdrożenie do produkcji preparatu stosowanego w leczeniu grzybic.
 • opracowanie typoszeregu komputerowych interfejsów multimodalnych oraz ich wdrożenie w zastosowaniach edukacyjnych, medycznych, w obronności i w przemyśle.
 • platforma informacyjna z obszaru systemów zarządzania produkcją, zapewniająca przedsiębiorstwom i dostawcom indywidualną informację o rynku.
 • struktura Wyceny Nieruchomości i Indeksacji Rynku Nieruchomości – umożliwiająca zautomatyzowaną wycenę nieruchomości, generowanie sektorowych indeksów cen sprzedaży, najmu i stóp zwrotu z inwestycji.
 • reorganizacja i przekształcenie bibliograficznej bazy rejestrów AGRO w bazę bibliograficzno-abstraktową z wykorzystaniem osystemowania YADDA
 • zintensyfikowanie działalności Przemysław Polański Hadros na rynki zagraniczne.
 • proces umawiania terminów szkoleń i koordynacji zasobów w czasie rzeczywistym dla szkół i ośrodków nauki jazdy.
 • wdrożenie portalu obsługi i analiz ofertowego rynku nieruchomości
 • uruchomienie innowacyjnego procesu elektronicznego B2B w spółce Wanicki sp. z o.o. w celu optymalizacji wymiany zasobów z firmami współpracującymi.
 • uruchomienie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przemyśle kosmetycznym
 • implementacja planu intensyfikacji importu w SGPO NASZ SAD w Wólce Turowskiej.
 • implementacja technologii produkcji nowoczesnych zagłówków aktywnych stosowanych w samochodach osobowych
 • zbudowanie nowoczesnego elektronicznego serwisu e-learningowego oferującego kursy języka krajowego dla cudzoziemców
 • wypracowanie zdalnego projektu obiegu dokumentów
 • wypracowanie zdalnego serwisu automatycznych rezerwacji usług turystycznych z wirtualnym doradcą.
 • zbudowanie cyfrowego serwisu publicystyczno-informacyjnego Radio WNet

  Tagi: szkolenia dofinansowane, szkolenie kadr

 • You may also like