Notki

Scenki szkoleniowe – problematyka do pracy zaliczeniowej


Informujemy iż na kursie Kształcenie Alternatywne i Gry Szkoleniowe akceptujemy następujące tematy do superwizji końcowej:

  • symulacja językowa : „Doping w sporcie” i „Walory krajoznawcze Doliny Bystrzycy (dopływu Wieprza)”
  • symulacja lingwistyczna : „Działalność muzeum – zamek Górków w zakresie tworzenia kolekcji ikon” i „Życie i działalność artystyczna Luisa Bunuela”
  • zabawa kreatywna : „Komunikacja w rodzinie między matką a córką” oraz Gry Negocjacyjne oraz „Wpływ telewizji na aktywność fizyczną i zdrowy styl życia”
  • gra decyzyjna : „Konstytucja 3 Maja 1971 r.” oraz „Wizerunek kobiety w pismach erotycznych i pornograficznych po roku 1989”
  • gra komunikacyjna – „Potencjał turystyczno-rekreacyjny gminy Uchanie” i „”Niewiele wie ten, kto dużo przeżył. Wiele ten, kto dużo podróżował”. Walory Lübeck dla turystyki kulturowej”
  • symulacja komunikacyjna – „Fantazmat domu w polskiej kulturze nowożytnej” oraz „Wpływ reklamy na młodzież”
  • gra strategiczna – „Polska jako kraj graniczny Unii Europejskiej” i „Prawo do ochrony życia w Polsce na tle europejskim”
  • symulacja edukacyjna – „Śladami św. Marka. Koptyjski Kościół Prawosławny dawniej i dziś” i „Kobieta upadła czy bestia wyzwolona. Postać Nany w utworze Emila Zoli”
  • gra decyzyjna : „Promocja miasta Gniezno przez sport” oraz „Wizerunki kobiety kreowanej w reklamie prasowej doby kultury konsumpcji”
  • You may also like