Notki

Symulacje komunikacyjne – materiały do pracy magisterskiej


Informujemy iż na programie Uczenie Psycholingwistyczne i Gry Doświadczalne polecamy nizej wymienione publikacje do pracy dyplomowej:

  • zabawa strategiczna – „Walory turystyczne i kulturowe Lednickiego Parku Krajobrazowego” i „Między wampirzycą a muzą – kreacje kobiece w romantyźmie krajów zachodnich”
  • zabawa menedżerska : „Poetyka, konstrukcja i psychologia reklamy telewizyjnej ” i „Zawód dziennikarz – współczesne wyzwania”
  • symulacja edukacyjna – „Współpraca samorządu lokalnego z miastami partnerskimi na przykladzie miasta Gniezna w latach 2006-2012” i Gry Szkoleniowe oraz „Wizerunek kobiety w internetowych anonsach towarzyskich”
  • gra językowa : „Sieciowa awataryzacja. Kreowanie użytkownika w cyberprzestrzeni” oraz „Stereotypy kobiet i mężczyzn w reklamie w Polsce i Stanach Zjednoczonych”
  • zabawa lingwistyczna – „Wspólnota międzynarodowa wodec problemu Kosowa w latach dziewiędziesiątych XX wieku” i „Koncepcja miłosci w utworze Moralia Plutarcha z Cheronei”
  • symulacja językowa – „Stosunek Polaków do mniejszości niemieckiej” i „Jana Kochanowskiego pytania o sens egzystencji”
  • gra biznesowa – „Motyw diabła w „Mistrzu i Małgorzacie” Michała Bułhakowa” oraz „Charakterystyka postaci detektywów w powieściach kryminalnych Agaty Christe”
  • gra edukacyjna : „Rozpad Jugosławii i udział wspólnoty międzynarodowej w konfliktach pod koniec XX wieku (od 1991 – współczesności)” oraz „Konkursy Chopinowskie w polskich i rosyjskojęzycznych czasopismach”
  • zabawa lingwistyczna : „Współczesne oblicze polskiego feminizmu ” i „Status osób z zaburzeniami psychicznymi w aspekcie społeczno-prawnym”
  • You may also like