Notki

Gry kreatywne – problematyka do pracy dyplomowej


Zawiadamiamy iż na kursie Metodyka Kształceniowa i Symulacje Doświadczalne dopuszczamy prezentowane na niniejszej liście publikacje do prezentacji zaliczeniowej:

  • symulacja komunikacyjna : „Problemy z przystosowaniem do życia w społeczeństwie informacyjnym. Aspekty socjologiczne i kulturowe” i „Strategia reklamowa rodzinnej firmy usługowej”
  • symulacja biznesowa – „Księżniczki niemieckie na dworach wczesnopiastowskich” i „Częstość głównych typów pogody w Polsce w latach 2004-2013”
  • zabawa lingwistyczna : „Związki cywilizacyjne Serbów, Rosjan i Ukrainców w XVIII wieku” oraz Gry Szkoleniowe oraz „Recepcja kultury zachodniej w Japonii na studium przypadku literatury i sztuki”
  • gra kreatywna : „Obrazy islamu we wspołczesnej Europie – między asymilacją a wykluczeniem” oraz „Tragedia i poświęcenie pierwszych chrześcijan w „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza i „Rzymie za Nerona” Józefa Ignacego Kraszewskiego”
  • gra lingwistyczna – „Postać kobiety antycznej Grecji w opiniach” oraz „Przemoc i patologia jako zjawisko i problem społeczny XXI wieku”
  • zabawa menedżerska – „Bunt przedmieść Paryża z listopada 2005 roku w zwierciadle prasy francuskiej na tle porównawczym” oraz „Serwisy internetowe Wielkopolskich Organizacji Pożytku Publicznego – Synteza treści i funkcjonalności”
  • gra zespołowa – „Państwowa Straż Pożarna w Gnieźnie przeszłość i teraźniejszość, przyszłość” oraz „Ludobójstwo jako zjawisko regresu kulturowego w dwudziestowiecznej Europie”
  • zabawa biznesowa – „Motyw pocałunku w reklamie w nawiązaniu dzieł malarskich i fotografii” i „Estetyka współczesnej kultury popularnej”
  • symulacja edukacyjna : „Miłość i erotyka w kulturze popularnej. Rozważanie w oparciu o filmy sensacyjne” i „Skuteczne techniki przekazywania w relacji klient – sprzedawca”
  • You may also like