Notki

Czemu stres negatywnie wpływa na pracowników.

Chodzenie na zwolnienia lekarskie przez różne choroby stanowi poważny problem zarówno dla samych firm, jak i społecznych instytucji. Przebywając na zwolnieniu lekarskim taka osoba nie może wykonywać swoich zawodowych obowiązków, ale też należy mu się za ten okres wynagrodzenie w odpowiedniej wysokości. Przy określonej liczby dni płaci je właściciel firmy, a następnie ten obowiązek przejmuje ZUS.

W chronieniu przed chorobami pracowniczymi duże znaczenie ma prewencja, z takich też powodów w działania tego typu angażuje się także PIP. Jednym z istotniejszych obszarów, w jakich działania tego typu zostały rozpoczęte, jest zapobieganie niepożądanym skutkom zawodowego stresu wśród {pracowników oraz pracodawców|pracodawców oraz pracowników|pracodawców i pracowników|pracowników i pracodawców. W tym celu przygotowane zostały liczne warsztaty i kursy poświęcone tej tematyce.

Właściciele firm w zakresie tego projektu skorzystać będą mogli dodatkowo z licznych narzędzi, jakie pozwolą oszacować zakres ryzyka w firmach, które do nich należą. Dzięki temu będzie można podjąć odpowiednie działania naprawcze, a poza tym wdrożyć środki profilaktyczne zapobiegające pojawieniu się zawodowego stresu.

Jak pokazują statystyki, ten właśnie czynniki to jeden z najczęściej występujących powodów nieobecności pracowników. Ocenia się, że blisko sześćdziesiąt procent wszystkich zwolnień jest rezultatem kłopotów z nieradzeniem sobie z dużą ilością presji w miejscu pracy. Jedynie zaburzenia w układzie ruchu częściej bywają zgłaszane wśród problemów z pracą zawodową.

Za długo trwający stres odbija się bardzo negatywnie na różnych obszarach naszego życia, nie tylko w sferze zawodowej, ale też osobistej. Powoduje narastające problemy ze zdrowiem fizycznym i psychicznym, a nie leczony stać się może powodem poważniejszych schorzeń. Zbyt długie narażanie na warunki stresowe może się nawet skończyć depresją albo nerwicą.

Pracownicy często nie mają zupełnie świadomości, ile niepożądanych skutków niesie dla nich życie w ciągłym stresie. Rezultaty takiej sytuacji odbijają się także na codziennym działaniu firmy, ponieważ znacznie się zmniejsza motywacja i produktywność, a rośnie ilość zwolnień chorobowych oraz wypadków.

You may also like