Notki

Czy nowoczesne technologie mają ma wpływ na stopę bezrobocia.

Ostatnie kilka miesięcy to naprawdę dobra sytuacja na rynkach pracy – jak pokazują dane udostępnione przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, bezrobocie osiągnęło najmniejszy od 1991 roku poziom. Pod koniec 2016 roku wynosiło około ośmiu procent, a spadki były widoczne w 14 ze wszystkich województw. Sytuacja taka oznacza dla pracodawców, że mogą pojawić się u nich problemy z zatrudnieniem odpowiednich specjalistów.

Z pewnością tego typu sytuacja ma miejsce w branżach technologicznych, w nich już od kilku lat pracownicy mają świadomość tego, że to oni stawiają warunki. Jednak identyczna sytuacja zaczyna mieć miejsce w zupełnie nowych branżach, również w obszarach, w jakich jeszcze całkiem niedawno z pracą było bardzo różnie.

Taka sytuacja będzie korzystna nie tylko dla pracowników, ale także dla całości gospodarki, którą będzie napędzał odpowiedni wzrost wypłat. Oprócz tego duże znaczenie zaczynają mieć dodatkowe benefity, jakimi kusi się pracowników. Zaliczają się do nich między innymi sportowe karty, opiekę zdrowotną czy też pakiety ubezpieczeniowe dla pracowników i ich rodzin.

Co ważne, tendencje w naszym kraju przedstawiają się zupełnie inaczej, niż w reszcie świata, gdzie obserwuje się systematyczny wzrost poziomu bezrobocia. Międzynarodowa Organizacja Pracy prognozuje, że w roku 2017 liczba osób pozostających bez pracy może sięgnąć poziomu blisko 200 milionów. Główną przyczyną takich problemów jest pogorszenie sytuacji gospodarczej.

Wbrew tezom wielu osób, technologiczny postęp i automatyzacja pracy nie mają wielkiego wpływu na wysokość bezrobocia. Tego typu hasła usłyszeć już można od dziewiętnastego wieku, a cały czas pomimo pojawienia się ogromnej ilości maszyn i urządzeń ludzie nadal są potrzebni. Natomiast faktycznie tak jest, że zaawansowane rozwiązania technologiczne mogą spowodować znikanie niektórych profesji i powstawanie zupełnie nowych.

Liczba nowych zawodów w ostatnich latach bardzo dynamicznie rośnie, albo korzystają one w bezpośredni sposób z nowoczesnych technologii, albo będą zapewniać jej odpowiednią obsługę. Dlatego też coraz bardzie widoczna jest decentralizacja zatrudnienia i zwiększenie elastyczności zatrudnionych osób, które chcąc mieć atrakcyjne zajęcie inwestować powinny we własny rozwój i nie obawiać się zmian.

You may also like