Notki

Dofinansowanie na warsztaty z zarządzania


Zawiadamiamy iż w ramach pogramu dofinansowań „Śląski Program Infrastrukturalny” do ostatecznego etapu dostały się niżej wymienione granty:

 • stworzenie cyfrowej platformy szkoleń e-lernigowych z zakresu zarządzania, marketingu i BHP – szkolenia handlowe
 • zbudowanie nowego modelu B2B integrującego sieci komórkowe partnerów z smsowymi usługami biznesowymi – szkolenia z kreatywności
 • Wykłady Dla Firm Handlowych w Katowicach – warsztaty z delegowania
 • wypracowanie ogólnowewnętrznego serwisu gromadzącego informacje dotyczące wszystkich kategorii związanych z pojęciem dom – szkolenia z zarządzania projektem
 • zbudowanie Portalu informacyjnego Uzdrowiska Świętokrzyskie – warsztaty interpersonalne
 • zbudowanie serwisu zdalnego wraz z pakietem e-usług, prezentującego twórczość artystów oraz aktywizującego środowisko artystyczne – szkolenia z konfliktów
 • zbudowanie usługi elektronicznej udostępniania zasobów informacji branżowych z dziedziny wystroju wnętrz oraz skutecznej wymiany tych informacji podmiotom działającym na tym rynku – treningi sprzedażowe
 • PKWiU 316211 – treningi z kreatywności
 • zoptymalizowanie sprzedaży eksportowej WIT-POL sj poprzez realizację planu intensyfikacji importu – szkolenia z konfliktów
 • Automatyczna struktura obrotu odpadami – warsztaty z zarządzania projektem
 • optymalizacja procesu sprzedaży pomiędzy FDP a współpracującymi przedsiębiorstwami poprzez platformę elektroniczną – warsztaty z komunikacji
 • Badania nad dezaktywacją grzybów i bakterii z wdrożeniem – warsztaty z asertywności
 • Budowa programu przepływu zasobów pomiędzy firmą OMNIS a kooperantami wspierającego obsługę serwisową, wdrożeniową i handlową – treningi z komunikacji
 • Budowa oraz promocja pierwszego w Polsce serwisu mobilnego umożliwiającego zarządzanie budżetem firmowym w czasie rzeczywistym – szkolenia z obslugi klienta
 • Ciecze jonowe w innowacyjnych metodykach związanych z przetwarzaniem surowców lignocelulozowych – treningi negocjacyjne
 • Dywersyfikacja produkcji poprzez uruchomienie nowoczesnej procedury produkcji znacząco ulepszonych zamknięć – treningi menedżerskie
 • e-GCS – nowoczesna internetowa platforma biznesowych gier symulacyjnych – treningi biznesowe
 • You may also like