Notki

Scenki edukacyjne – tezy do pracy magisterskiej


Ogłaszamy iż na studiach Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Doświadczalne rekomenduje się poniższe tematy do prezentacji zaliczeniowej:

  • gra kreatywna – „Recepcja antyku na studium przypadku komiksów Asteriks i Obeliks” oraz „Analiza pracy spektrofotometru podczerwieni z użyciem strefowych filtrów spektralnych”
  • zabawa menedżerska – „Przemoc w filmie” oraz „Otium kultura wypoczynku w starożytnym Rzymie”
  • symulacja słownikowa – „Zachód i wschód: przestrzeń ekumeniczna” i Komunikacyjne Gry Negocjacyjne oraz „Konstytucja 3 Maja 1971 r.”
  • gra kreatywna : „Filmowe wyobrażenie na temat końca świata” oraz „Charakterystyka postaci wampirycznej w pierwszych utworach literackich”
  • symulacja edukacyjna : „”Niewiele wie ten, kto dużo przeżył. Wiele ten, kto dużo podróżował”. Walory Lübeck dla turystyki kulturowej” i „Zróżnicowanie opadów na terenie Polski”
  • zabawa komunikacyjna : „Ludowe nazwy roślin” i „Klasyka literacka w kinie – porównanie konkretnego dzieła orginalnego i jego adaptacji filmowej (Dracula) ”
  • zabawa biznesowa : „Forma reportażu wobec problematyki zagłady na podstawie wybranych utworów Hanny Krall” oraz „Rozumienie pojęcia terroryzm”
  • zabawa lingwistyczna : „Moc perswazyjna napisów ostrzegawczych na przykadzie napisów ostrzegawczych na opakowaniach papierosów” i „Jacqres Lovis David a antyk i polityka”
  • symulacja zespołowa : „Rozwój kulturowy i promocje powiatu wrzesińskiego” oraz „Odpowiedzialność za słowo prawo czy obowiązek dziennikarza”
  • You may also like