Notki

Pomoc pieniężna na treningi menedżerskie


Ogłaszamy że w ramach funduszu dofinansowań „Opolski Program Edukacyjny” do finalnego etapu dopuszczono tu wymienione aplikacje:

 • zbudowanie cyfrowej platformy oferującej funkcjonalności niezbędne do efektywnej współpracy dla MSP – wirtualne biuro – warsztaty negocjacyjne
 • wypracowanie kompleksowej elektronicznej platformy zarządzania procesami – treningi zamkniete
 • Szkolenia Dla Coachów Handlowych – szkolenia firmowe
 • e-awaria – warsztaty negocjacyjne
 • wypracowanie portalu elektronicznego e-kariera – warsztaty interpersonalne
 • zbudowanie prototypu „analizatora oglądalności TV” oraz jego wdrożenie – treningi handlowe
 • stworzenie wirtualnego doradcy nowoczesnej infrastruktury IT – warsztaty HR
 • przyrost innowacyjności nowymi metodykami wytwarzania oraz nowymi i ulepszonymi produktami – treningi z asertywności
 • zoptymalizowane systemy sterowania, diagnostyki, zdalnego dostępu i wizualizacji pracy dla układów pompowych i technologicznych – szkolenia z zarządzania projektem
 • „Koncepcja programowo – przestrzenna dla terenów inwestycyjnych Grębocin nad Strugą” – treningi sprzedażowe
 • B2B dla VMI SCM – biznes elektroniczny źródłem generacji przychodów i ograniczania kosztów w relacjach kooperacyjnych – szkolenia z konfliktów
 • Badania nad modelem ekstrakcji informacji i implementacja otrzymanych rozwiązań w warunkach komercyjnych – warsztaty z przywództwa
 • Bryły z warstw tworzywa sztucznego z portretem Chopina i Jana Pawła II – szkolenia firmowe
 • Centrum Nanofotoniki – szkolenia miekkie
 • Cost Guardian – szkolenia sprzedażowe
 • Działająca w czasie rzeczywistym, mobilna platforma z wielokryteriową wyszukiwarką wycieczek, pośrednicząca w rezerwacji imprez turystycznych – szkolenia menedżerskie
 • eFiszki: Inteligentny, multimedialny serwis mobilny wspierania zapamiętywania i nauki języków obcych – szkolenia z przywództwa
 • You may also like