Notki

Gry integracyjne – założenia do egzaminu


Zawiadamiamy iż na programie Dydaktyka Doswiadczalna i Symulacje Integracyjne polecamy nizej wymienione publikacje do egzaminu:

  • symulacja lingwistyczna – „Feminizm – pojęcie modne, czy znaczące?” oraz „Ślub i małżeństwo w religii prawosławnej i katolickiej”
  • gra biznesowa – „Wojna w mediach narzędziem walk gigantów” oraz „Język jako narzędzie komunikacji w wieloosobowej fabularnej grze komputerowej World of Warcraft”
  • symulacja zespołowa : „Szaleństwo w literaturze rosyjskiej XIX i XX wieku na przykładzie życia oraz twórczości pisarzy epoki” oraz Symulacje oraz „Inspiracje antyczne w początkach USA”
  • gra komunikacyjna : „Elementy antyczne w parku krajobrazowym Zofijówka w Humaniu” i „Sceny dantejskie w grafikach Salvadora Dalego”
  • gra biznesowa : „Kościół katolicki św. Trójcy w Strzelnie i cerkiew prawosławna Św. Michała Archanioła w Ciechocinku” oraz „Obraz społeczno-kulturowy gminy Niechanowo od XIX do XX w.”
  • symulacja słownikowa – „Jaskinie tatrzańskie jako składnik atrakcyjności turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego” oraz „Człowiek przed obliczem losu: etos trylogii Ananke Wiktora Hugo”
  • symulacja komunikacyjna – „Współczesne aspekty etyczne funkcjonowania mediów. Rola i spory etyczne we współczesnym dyskursie medialnym” i „Masaż leczniczy i relaksacyjny jako forma odnowy biologicznej w opinii osób powyżej 50 roku życia”
  • gra decyzyjna : „Obraz Ukraińca w polskiej świadomości społecznej (na empirycznym materiale badania ankietowego)” oraz „Ludowe nazwy roślin”
  • zabawa edukacyjna – „Problematyka społeczna w listach św. Hieronima” i „Trzecia Rzesza w opiniach pracy polskiej w latach 1933-1939 ”
  • You may also like